NOBELI

História kávy

Väčšina zdrojov uvádza ako pôvodnú domovinu kávovníka provinciu Kaffa v Etiópii na východe Afriky. Prvé historické pramene, ktoré sa zmieňujú o káve ako nápoji s výnimočnými účinkami, odkazujú na 10.storočie. Sú pretkané mýtami a legendami.

Všeobecne sa traduje legenda, že kávu objavil Etiópsky pastier Kaldi, ktorý si všimol, že jeho kozy sú po bobuliach viac živé. Skúsil ich zjesť sám a zistil, že mu bobule dodávajú energiu a chuť do života. O ich priaznivom účinku neskôr hovoril i s opátom neďalekého kláštora a ten sa ich rozhodol vyskúšať tiež. V poslednom okamihu presvedčený, že povzbudivé účinky kávových bobúľ sú dielom samotného diabla zrná vhodil do ohňa. Vďaka tejto náhode snáď prvýkrát došlo k čiastočnému upraženiu kávy a uvoľneniu jej aromatických komponentov. Vôňa kávových zŕn doviedla opáta ku zmene názoru a k rozhodnutiu vyskúšať kávu na mníchoch, žijúcich v kláštore. Pri ďalšom experimentovaní s kávovými zrnami prišiel na myšlienku rozdrviť ich a rozmiešať s vodou. Tento povzbudzujúci nápoj potom mnísi pravidelne pili, aby dlhšie vydržali recitovať dlhé modlitby.

Písomné pramene však tento príbeh zmieňujú až v 16. storočí. Keď zbavíme fakty mýtov, vonkajšiu šťavnatú dužinu kávových plodov jedávali otroci prichádzajúci z územia dnešného Sudánu do Jemenu a Arábie. Mocha, hlavný prístav na jednej z námorných trás do Mekky, bol v tom čase jedným z najrušnejších miest na svete a dal meno jednému zo súčasných synoným pre kávu. Kávu podľa hodnoverných písomných zdrojov zušľachtili v Jemene v 15. storočí, pravdepodobne však ešte oveľa skôr.

Arabi uplatňovali okolo vývozu úrodných bobúľ reštriktívnu politiku, aby zabránili pestovať kávu v iných častiach sveta. Zo zasadeného kávového plodu totiž vyrastie kávový strom, iba ak nie je zbavený vonkajšej vrstvy. Inak je neplodný. Počiatky dnešného statusu kávy ako jednej z najviac obchodovaných komodít siahajú k prelomu 15. a 16. storočia. 

Arabi dokázali udržať kávu pod rúškom tajomstva až do začiatku 16. storočia, kedy ju Turci priviezli do Carihradu v rámci výbojov Osmanskej ríše. V pretekoch, kto z Európanov získa živý kávovník alebo úrodné bobule, boli napokon úspešní začiatkom 17. storočia Holanďania, ktorí priniesli bobule do Holandska a začali ich pestovať v skleníkoch.

Odtiaľ kávu postupne rozšírili i do ostatných európskych krajín. Holanďania začali zakladať prvé kávové plantáže v Ázii. Pestovali ju aj v Malabare v Indii a v roku 1699 priviezli kávu do Batavie na Jáve, patriacej dnes k Indonézii. Počas niekoľkých ďalších rokov sa holandské kolónie stali hlavným dodávateľom kávy do Európy. Dnes je Indonézia štvrtý najväčší svetový vývozca kávy. Francúzi previezli kávu cez Atlantik do Mexika a Brazílie, neskôr i do Austrálie. V Južnej a Strednej Amerike sa pestovanie kávy ujalo a rozšírilo v takej miere, že sa krajiny tejto oblasti stali svetovými kávovými veľmocami.

Boli to však opäť Holanďania, ktorí tu ako prví začali zakladať plantáže. Najprv v holandskej kolónii Surinam, nasledovala Francúzska Guayana, ale predovšetkým provincia Pará v Brazílii. 
Káva urazila impozantnú cestu. V súčasnosti je druhou najviac obchodovanou legálnou komoditou po rope.

Novinky a zľavy

© 2014 Nobeli. All rights reserved.

Designed by JIRAKSTUDIO, developed by UNIPEX CZ s.r.o.

sk

Užívateľ

Košík 0,00